Cách Thanh Toán Khoản Vay

Bạn có thể thanh toán khoản vay qua các hình thức sau :
  • Thanh toán qua ngân hàng điện tử :
Khách hàng có thể đến bất kỳ Chi nhánh/ATM Ngân hàng để thanh toán khoản vay bằng tiền mặt